In English

Evaluation of process simulate line simulation usage in early project phases

Fredric Carlzon ; Ulrik Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX012/2008, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-05-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 70853

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek