In English

Renewal of the strategy formultion toolbox - exploring the importance of broader participation

Hanna Kensfors ; Mikael Havert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. 85 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-05-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 70641

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek