In English

Förundersökning till ett fyrhjulingskoncept för Saab

Ingela Johansson ; Karolina Eckmar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2008-04-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 70370

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek