In English

Simulation of non-rigid exterior plastic parts in RD&T

Jonas Karnerfors ; Jesper Nordenham
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-04-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 70216

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek