In English

Modello per la stima di coppia nei motori diesel

Model for torque estimation in Diesel engines

Paolo Falcone
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-04-13. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 70093

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek