In English

Rail-Cabin Interface for Rapid Transit Systems

Räls/Vagn-gränssnitt för spårtrafiksystem

Martin Lindblad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-04-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69776

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek