In English

Integrerad produktutveckling - Utveckling & komplettering av Caran AB.s nyframtagna produktutvecklingsprocess

Therese Sandberg ; Emma Södling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-04-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69769

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek