In English

Reinforcement of existing steel pipes using composite materials. High temperature applications

Henrik Andersson ; Dmitry Vysochinskiy
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:36, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-27. Den ändrades senast 2016-10-12

CPL ID: 69677

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek