In English

Sound propagation over urban canyons. A numerical study using the parabolic equation and equivalent sources methods

Martin T. Schiff
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:29, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]