In English

Stress-laminated timber deck. Design calculation and full scale testing

Martin Cagner ; Daniel Thorell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:28, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69675

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek