In English

Energy and Cost Perspectives in the Refurbishment Project of a Heritage Building

Sonja Ritscher
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:27, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69674

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek