In English

Cracking behaviour of concrete subjected to restraint forces : finite element analyses of prisms with different cross-sections and restraints

Helena Alfredsson ; Johanna Spåls
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:24, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69673

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek