In English

Study of Train Noise Sources Contributions. A Method to Solve Moving Multiple-Input Single-Output Systems

Arthur Pouzet
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:22, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69672

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek