In English

Horisontell skjuvkapacitet mellan plattbärlag och pågjutning i pelardäck. FE-simuleringar i 3-D och jämförelse mellan beräkningsmetoder

Horizontal shear capacity between lattice girder elements and in-situ concrete supported by columns. FE-simulations in 3-D and comparison between design methods

Erik Gustavsson ; Anna Rask
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:21, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69671

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek