In English

Från student till anställd. En studie av mötet mellan nyutexaminerade och företag

From student to employee - A study of newly graduates meeting with working life in the construction consultant sector

Tania Kopare ; Sara Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:20, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69670

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek