In English

Development of a Ridemeter. Research of methods and parameters to correlate ride comfort measures and subjective assessments inside vehicles

Thibault Ramier
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:18, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69669

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek