In English

Upgrading the Structural Capacity of a Steel Frame using Externally Bonded CFRP

Richard Berggren ; John Lennby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:12 , 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]