In English

Upgrading the Structural Capacity of a Steel Frame using Externally Bonded CFRP

Richard Berggren ; John Lennby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:12 , 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69667

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek