In English

Tidiga skeden – ett begrepp med flera olika tolkningar

Early stages - a fuzzy concept in the construction business

Andreas Dörrheide
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:10, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69666

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek