In English

Non-linear finite element analyses of prestressed concrete box-girder bridges subjected to shear and torsion. A parameter study

Johan Engel ; Sih Ying Kong
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:3, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69665

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek