In English

Att övervinna konventionellt tänkande – en studie av erfarenhetsåterföring och kommunikation mellan kalkylavdelningoch produktion i ett entreprenadföretag

How to impede conventional thinking - Improving communication and knowledge transfer between the estimation department andthe production department in a construction company

Jennie Breitkreuz ; Mansooreh Hajjari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:1, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69664

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek