In English

Armeringsmetoder för att uppnå ett effektivt industrialiserat platsbyggande

Reinforcement methods for efficient industrialised on-site construction

Rickard Caster ; Gustav Deuschl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:134, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]