In English

Effekten av organisk belastning på avskiljningsegenskaperna hos aktivt slam

The organic effect of organic loading on the solids-liquid separation properties of activated sludge

Joakim Engström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:118, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69556

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek