In English

Konceptuell utformning av bärande system i höghus

Conceptual design of load bearing systems in tall buildings

Erik Samuelsson ; Ida Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:112 , 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69555

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek