In English

Energy simulation of rooms with Controlled Active Mass

Vahid M. Nik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:105, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-26. Den ändrades senast 2017-10-03

CPL ID: 69553

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek