In English

Thermoacoustic heat pump as a possibility to increase the efficiency of a tumble dryer

Henrik Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:34, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69552

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek