In English

Prognos för krypsättningar på Götaslätten

Prognosis for creep settlements at Götaslätten

Hanna Karlström ; Josefin Moberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:127, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69551

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek