In English

Development of virtual evaluation environment for Optical Quality reviews in the automotive industry

Martin Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69249

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek