In English

Challenges in Ecological Sanitation. An Evaluation of Projects in Kisumu, Kenya

Stina Ljung
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 69056

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek