In English

Energieffektiva småhus - en studie av ett fristående enfamiljshus

Energy effective houses - a study of a detached family house

Carolina Aagaard ; Christian Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:27, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 68901

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek