In English

Flödesanalys och simulering av en ny och gammal produktionsanläggning på Eka Chemicals AB

Flow analysis and simulation of new and old production plant at Eka Chemicals AB

Kristoffer Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-03-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 68881

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek