In English

Värdeflödesanalys vid Componenta Främmestad AB

Value Stream Mapping at Componenta Främmestad AB

Christer Bergman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-02-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 68548

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek