In English

Flödesanalys av kylmodulsproduktion vid Nibe AB

Flow Analysis of Cooling Production at Nibe AB

Per Ottosson ; Gustav Grundström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-02-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 68376

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek