In English

Vibrations during resonance frequency analysis of dental implant stability

Joel Häggström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX104/2007, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-02-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 68253

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek