In English

Networks and Niches for Microturbine Technology in Europe and U.S. - A Strategic Niche Management Analysis of Microturbines

Gustaf Höök ; Oscar Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. 124 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2007:21, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-02-13. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 68208

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek