In English

Tvärfunktionell interaktion på Volvo 3P: Karaktäristiska, påverkande faktorer och metoder för förbättrat samarbete mellan industridesign och konstruktion

Cross functional interaction at Volvo 3P: Characterisitcs, influencing factors and methods for improved collaboration between industrial design and engineering design

Hanna Ljungqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-02-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 68163

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek