In English

Produktdesign baserad på varumärkesutveckling

Product design based on brand development

Ida Ljungman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-02-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 68161

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek