In English

Understanding the driver's need for assistive systems. An observational field study in city traffic

Sofia Håkansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-02-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 68159

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek