In English

Gränssnitt för interaktiv förarträning. Att få förare att välja ett bränslesnålt körsätt

A user interface for interactive driver training. Making drivers choose a fuel efficient driving style

Kajsa Haraldsson ; Emma Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-02-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 68158

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek