In English

Balancing of requirements. To recommend the most appropriate method or tool concerning balancing of requirements, to be implemented and used within the Volvo Group

Malin Norrström ; Magdalena Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-02-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 68154

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek