In English

Model based control of air and EGR into a diesel engine

Helena Andersson ; Martin Hedvall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX005/2008, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-02-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 68134

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek