In English

Mathematical model for countercurrent feed pellet cooler

David Andersson ; Daniel Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX001/2008, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-02-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 68101

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek