In English

Flödesanalys vid Metso Paper Refiner Segments AB - För kartläggning av nuläge och förbättringsförslag för produktionsflödet i gjuteriet

Production flow analysis at Metso Paper Refiner Segments AB

David Elfman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-02-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 68032

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek