In English

Utformning av en ny verkstadslayout och förslag till Lean förbättringar i hjulverkstaden på Duroc Rail AB i Luleå

Design of a new production layout at Duroc Rail

Robin Börjesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-02-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 68031

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek