In English

omställningsförbättring i en komplex organisation - Examensarbete för SKF Sverige AB

Resetting improvement in a complex organisation for SKF Sweden

Johnny Karlsson ; Sara Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-02-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 68028

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek