In English

Target Setting in Automotive Product Development. Analytical Analysis of Targets

Anna Tidstam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 67909

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek