In English

Real-time visualization of non-nominal models. RD&T - DeltaGen. The concept of visualization - an interview study

Christin Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 67833

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek