In English

integration of risk assessment & AHP into RCM to improve pipeline reliability

Rozi Fakhrul ; Igbinijesu Rachel Alohan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 67758

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek