In English

Integration of surface modelling in the design process for a new Renault Kangoo design proposal

Jean-Marc Stephane Benoit
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 67449

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek