In English

Including haptic attributes in specifying requirements for material properties in vehicle design

Fernando Pizer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 67448

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek