In English

3-D computations of eddy current losses in core ends of salient-pole synchronous machines

Rathna Chitroju
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 67341

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek